HEK ja Helsingin piiri sopimuksettomassa tilassa

28.2.2010

Kerhon ja Helsingin piirin väliset yhteistyösopimusneuvottelut saivat yllättävän käänteen helmikuun alussa, kun piirin edustajat kertoivat uudenlaisesta kokonaisvaltaisesta toimintatavan muutoksesta Suomalaisessa jalkapallossa. Tämän muutoksen seurauksena ei enää laadittaisi kerhon ja Helsingin piirin välistä yhteistyösopimusta. Toimintapa liitettiin Palloliitosta lähtöisin olevaan Visio 2020:een ja piirin tulkintaan tämän ohjelman suurista linjoista.

Piirin mallissa erotuomareiden oikeudet ja velvollisuudet sekä palkkiot tulisi jatkossa päättää piirin toimielimissä. Toimielimet voivat käyttää apuna asiantuntijatahoja kuten HEK. Käytännössä HEK:n rooli muuttuisi päätöksenteon sopimusosapuolesta neuvoa-antavaan asiantuntijaan. Tämä siis tarkoittaa normaalien ottelupalkkioiden lisäksi laiminlyöntisakkoja, esteellisyyksien ilmoittamiskäytäntöä, asettelun ilmoittamiskäytäntöä, korvauksia ylimääräisistä otteluista jne. Eli piiri haluaa päättää erotuomareita koskevista asioista itse, eikä neuvottelemalla asioista valtaosaa erotuomareista edustavan HEKin kanssa, kuten aiemmin.

Edellinen sopimus ei ole jalkapallon osalta enää voimassa, joten jos ette ole erikseen itse vastaavista ehdoista sopineet, eivät aiemmat velvoitteet esim. asettelun ilmoittamisesta ajallaan tai maksettavista ottelupalkkioista sido piiriä. Futsalin osalta vanha sopimus on voimassa kauden loppuun.

Kerhon hallitus kehottaa jäseniä olemaan tarkkana kun teille tarjotaan allekirjoitettavaksi piiriltä tulevia ehdotuksia, joissa ilmoitetaan suostumus joihinkin erotuomaritoiminnan käytäntöihin. Käytännöt ovat piirin laatimia näkemyksiä toimintamme pelisäännöistä joista ei ole vielä sovittu yhdessä Helsingin erotuomarikerhon kanssa.

Suosittelemme kaikkia jäseniä miettimään omaa käytettävyyttä piirin kilpailutoiminnassa ja toimimaan parhaaksi katsomalla tavallaan tässä sopimuksettomassa tilanteessa.

Suosittelemme osallistumaan normaalisti piirin jäsenseurojen järjestämiin turnauksiin ja yksittäisiin harjoitusotteluihin.

Miten asia etenee?

Kerho on jättänyt yhteistyösopimusehdotuksen piirille ja asian käsittely etenee piirin eri toimielimissä. Tämän hetken tilanne on se että Piirihallitus on kokouksessaan 17.2.2010 jättänyt asian pöydälle ja siirtänyt käsittelyn piirin erotuomarivaliokunnalle jonka tehtävänä on laatia esitys asiasta seuraavaan Piirihallituksen kokoukseen. Piirin erotuomarivaliokunnalla on käynnissä lähetekeskustelu jossa he pyrkivät löytämään ratkaisun tilanteeseen 5.3.2010 mennessä jonka jälkeen he laativat esityksen Piirihallitukselle joka käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 23.3.2010.

Tiedotamme asiasta lisää, heti kun jotain uutta ilmenee.

Kysymyksiinne tilanteesta vastaavat kerhon puheenjohtaja Tommi Grönman, puh. 050 547 6646 ja sihteeri Jari Vanhanen, puh. 040 703 4014.

Helsingissä 28.2.2010
HEK Hallitus