Koulutustuki

16.3.2012

HEK:n jäsenillä on mahdollisuus anoa koulutustukea. Koulutustuen enimmäismäärä on 30 euroa. Hakemuksessa täytyy olla eriteltynä koulutus, josta tukea haetaan sekä koulutuksen hinta.

Vapaamuotoiset hakemukset kerhomme sihteerille Topias Tuiralle sähköpostitse topias.tuira@gmail.com